VinFast Nha Trang – 0356 174 377 – Đại lý VinFast Việt Nam